Onderzoek naar tevredenheid sponsors Jupiler League

  • maandag, 10 aug 2009
  • Leestijd: 3 minuten
  • Bron: FC Volendam

Sponsor Tevredenheidonderzoek onder sponsoren Jupiler League van start

Zeist, 10 augustus 2009
 
De Coöperatie Eerste Divisie (CED) heeft het Management Instituut Nederland gevraagd om voor al haar leden, de 20 betaalde voetbal organisaties (BVO’s) in de Jupiler League, het gedrag van sponsoren. Het multifunctionele en digitale dashboard NarrowCoach zal de effectiviteit van marktbewerking en de commerciële pro-activiteit van de clubs uit de Jupiler League systematisch te bevorderen.
 
Het Management Instituut Nederland is afgelopen week van start gegaan in samenwerking met de CED met een divisiebreed onderzoek naar de tevredenheid onder de sponsoren van de Jupiler League. Hierbij hebben ruim 3.600 sponsoren een vragenlijst ontvangen om de tevredenheid te testen.
 
De samenwerking verliep volgens beide directeuren drs. Frank L.J. van Delft van Management Instituut Nederland en Patrick Brand van de Coöperatie Eerste Divisie erg goed. Echter beiden geven aan dat het niet gaat om het verrichten van het onderzoek maar veel meer over wat de clubs daadwerkelijk gaan doen met de resultaten. Het onderzoek is slechts een middel richting het doel. En het hogere doel is uiteindelijk om beter in gesprek te raken met de sponsoren om hun tevredenheid en met name loyaliteit richting de club te vergroten.
 
Het door het Management Instituut Nederland speciaal ontwikkelde Narrowcoach is bijzonder omdat data per direct omgezet kan worden in actuele stuurinformatie. Er vindt een directe terugkoppeling van data plaats naar de commercieel managers binnen de clubs met behulp van het zogenoemde stoplichtmodel (rood staat voor ontevreden en groen voor tevreden). Met deze tool kan de commercieel manager meteen tot actie overgaan wat betreft de uitkomst van het model.


Het 3 weken durende onderzoek heeft als doel om op een voor iedere sponsor gelijk meetmoment, het begin van het seizoen, beter inzicht te brengen in hun  tevredenheid. Voor de clubs betekent het uiteindelijk zeer belangrijke stuurinformatie om de tevredenheid van hun sponsors te verbeteren en daarmee de sponsors ook te behouden. 

Het onderzoek eindigt op 21 augustus en heeft elke club een totaal overzicht van de tevredenheid van haar sponsors. De CED zal met de uitkomsten in staat zijn om de resultaten divisie breed te beoordelen. De meer dan gemiddelde resultaten zullen vervolgens als benchmark kunnen gelden.
 
Management Instituut Nederland
Het Management Instituut Nederland is een innovatieve organisatie die zich bezighoudt met het begeleiden van medewerkers, klanten en organisaties in veranderprocessen. De organisatie is hiertoe opgedeeld in drie pijlers; Onderzoek, Advies en Implementatie.